La foto del mes

MAYO 2019

La estrella Polar sobre las cumbres de la Sierra de Huetor a la luz de la Luna.